@CHU

Dành cho:Các học viên và nhân viên của Đại học Trung Hoa đang học hoặc làm việc tại trường.

Sinh viên:Sau khi nhập học, bạn sẽ tự động có tài khoản email theo định dạng Số Học Sinh@chu.edu.tw.

Nhân viên giảng dạy và học viên làm việc:Vui lòng đăng ký tài khoản thông qua hệ thống tài liệu điện tử. Tài khoản sẽ theo định dạng Tên tài khoản@chu.edu.tw. 

Sử dụng Webmail

Kết nối đến https://mail.chu.edu.tw/ để truy cập email trực tuyến.

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng Webmail - Người dùng di động

Kết nối đến https://mail.chu.edu.tw/ để truy cập email trực tuyến.

Lưu ý: Phiên bản di động của Email trực tuyến là phiên bản đơn giản. Nếu bạn muốn xem ngay lập tức email rác, vui lòng đăng nhập vào Trung tâm quản lý cá nhân tại https://mail.chu.edu.tw:901/. 

Người dùng Outlook

Cài đặt liên quan

 


 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Dung lượng tài khoản: Giảng viên 5GB, Sinh viên 2GB

Thời hạn sử dụng: Trong thời gian học tập tại trường.Khi nghỉ việc hoặc nghỉ học sau 1 tháng, tài khoản sẽ bị xóa và toàn bộ tệp và email đã lưu trữ sẽ bị xóa. Vui lòng chuyển tài liệu cá nhân khi rời khỏi trường.

Nếu bạn cần truy cập tài liệu và tài nguyên từ Thư viện và Thông tin (bao gồm email) sau khi rời trường, vui lòng đăng ký Thẻ dịch vụ Thư viện tại https://alumni.lis.chu.edu.tw/.

  


Quên mật khẩu


Vui lòng truy cập https://x.chu.edu.tw/m.aspx

để đăng nhập và thay đổi mật khẩu bằng tài khoản hệ thống Giảng viên / Sinh viên.

@CHU 信箱連結

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Webmail để xử lý email. So với việc sử dụng phần mềm Outlook truyền thống để nhận email, Webmail có tính di động cao hơn, bạn có thể sử dụng cùng một giao diện trực tuyến ở bất kỳ nơi nào có kết nối internet. 


Cơ chế xử lý email rác

Hệ thống sẽ tự động xác định mỗi email đến, nếu nghi ngờ rằng email này có vấn đề, nó sẽ được chuyển đến khu vực email rác.

Nếu bạn bị thiếu email mà bạn nên nhận và bạn chắc chắn rằng người gửi đã gửi email, vui lòng đăng nhập vào Webmail và nhấp vào biểu tượng "Email rác" để kiểm tra. 

Báo cáo email rác

Hàng ngày, hệ thống sẽ gửi bản báo cáo email rác vào lúc 8 giờ sáng, nó sẽ ghi lại email rác vào ngày trước đó.


Nếu bạn thấy bất kỳ email bị lẫn vào khu vực email rác trong báo cáo hoặc khu vực email rác, bạn có thể nhấp vào "Phát hành" để chuyển email trở lại hộp thư đến.

 

Người dùng phần mềm Outlook nên kiểm tra báo cáo email rác hàng ngày để đảm bảo rằng email không bị xử lý sai.


Thời gian gửi báo cáo rác email tùy chỉnh?

https://lis.chu.edu.tw/p/405-1052-18638,c1989.php?Lang=zh-tw

 

Hướng dẫn về cơ chế xử lý email rác

https://lis.chu.edu.tw/p/404-1052-20680.php?Lang=zh-tw 

Quy trình xử lý email rác

Email bình thường

Email có nghi ngờ

Tài khoản cựu sinh viên

Tài khoản @CHU sẽ bị xóa sau 1 tháng kể từ ngày rời trường.

Nếu bạn cần tiếp tục sử dụng tài khoản, vui lòng đăng ký Thẻ dịch vụ Thư viện tại https://alumni.lis.chu.edu.tw/

Đăng ký trong vòng 1 tháng sau khi rời trường sẽ được ưu đãi.