@G.CHU

Dịch vụ @G.CHU là một dịch vụ được cung cấp bởi Google Workspace for Education.

- Hệ thống thông tin và lưu trữ dữ liệu được cung cấp bởi Google - 

Hướng dẫn Quản lý không gian Google (@G.CHU.EDU.TW) của Trường Đại học Trung Hoa

Google đã thông báo rằng Google Workspace for Education sẽ không còn cung cấp không gian lưu trữ không giới hạn nữa và sẽ giới hạn không gian lưu trữ tổng cộng của mỗi trường học xuống dưới 100TB vào cuối tháng 6 năm 2022. Tài khoản @G.CHU.EDU.TW của trường chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới này của Google và cần phải thực hiện các biện pháp tương ứng.

 

Hạn chế Không gian Lưu trữ

 

Quản lý tài khoản

Lịch trình xử lý

Đáp ứng việc Google thông báo rằng Google Workspace for Education sẽ không cung cấp không gian lưu trữ không giới hạn nữa và sẽ giới hạn không gian lưu trữ tổng cộng của mỗi trường xuống dưới 100TB vào cuối tháng 6 năm 2022, tài khoản @G.CHU.EDU.TW của trường chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới này của Google và phải thực hiện các biện pháp tương ứng trước hạn chót, nếu không, tất cả tài khoản sẽ không thể sử dụng bình thường.


Để đảm bảo các dịch vụ liên quan đến tài khoản Google có thể hoạt động bình thường, trường học cần thực hiện các biện pháp sớm, vì vậy chúng tôi xin lưu ý các điểm sau (hướng dẫn này áp dụng cho tài khoản @G.CHU.EDU.TW):

Đối tượng sử dụng: Sinh viên và nhân viên của Trường Đại học Trung Hoa đang trong trường hoặc đang làm việc, cùng với các bạn có thẻ dịch vụ thư viện.

 

Sinh viên: Tài khoản sẽ tự động được tạo sau khi nhập học, với địa chỉ email theo định dạng Số Học Sinh@g.chu.edu.tw.

Nhân viên giảng dạy và nhân viên hành chính: Vui lòng đăng ký tài khoản qua hệ thống công văn điện tử với địa chỉ email theo định dạng Số Nhân Viên@g.chu.edu.tw.

 

Tất cả dịch vụ Google phổ biến có thể được sử dụng thông qua tài khoản @G.CHU do trường cung cấp, kết hợp nhiều dịch vụ lại với nhau.

Để đăng nhập vào dịch vụ Google, vui lòng sử dụng địa chỉ email đầy đủ của bạn theo định dạng tên tài khoản@g.chu.edu.tw cùng với mật khẩu. 

Dịch vụ phổ biến của Google 

Người dùng sử dụng Outlook

pop.gmail.com Cổng 995 (yêu cầu SSL - Bảo mật dữ liệu)

smtp.gmail.com Cổng 587 (yêu cầu SSL tự động)

Hướng dẫn sử dụng

Dung lượng tài khoản: Hiện tại, mọi tài khoản đều không có giới hạn dung lượng, nhưng sau ngày 30/06/2022, sẽ thực hiện giới hạn dung lượng tổng thể.

Thời hạn sử dụng Trong thời gian học tập tại trường.

 

Khi nghỉ việc hoặc rời khỏi trường 1 tháng sau đó, tài khoản sẽ bị xóa và toàn bộ tệp và thư được xóa sạch, vui lòng chuyển dữ liệu cá nhân khi rời khỏi trường.

Nếu bạn cần sử dụng tài nguyên liên quan của Thư viện và Thông tin (bao gồm email) tại trường, vui lòng nộp đơn tại thời điểm rời khỏi trường thông qua Thẻ Dịch vụ Thư viện https://alumni.lis.chu.edu.tw/. 


Quên mật khẩu

Vui lòng cung cấp số học sinh/ địa chỉ email và giấy tờ tùy thân (có thể sử dụng hình ảnh thẻ học bạ chụp bằng điện thoại) và gửi email đến ok@chu.edu.tw, sau khi xác minh danh tính, mật khẩu sẽ được khôi phục về mặc định. 


Hướng dẫn cho các câu hỏi thường gặp

Khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ @G.CHU, điều này ngụ ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thỏa thuận này. Liên kết
https://lis.chu.edu.tw/var/file/52/1052/img/428/887363200.pdf 

Tài khoản cựu sinh viên

Tài khoản @G.CHU sẽ bị xóa sau một tháng kể từ ngày bạn tốt nghiệp hoặc rời khỏi trường.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản, vui lòng đăng ký thẻ dịch vụ thư viện tại https://alumni.lis.chu.edu.tw/

Có ưu đãi cho việc đăng ký trong vòng một tháng kể từ ngày tốt nghiệp hoặc rời khỏi trường.