@MS.CHU

@MS.CHU là dịch vụ được cung cấp bởi Microsoft 365

- Hệ thống thông tin và lưu trữ dữ liệu đều được cung cấp bởi Microsoft -

Hướng dẫn quản lý không gian của Microsoft (MS.CHU.EDU.TW) tại Trường Đại học Trung Hoa

Microsoft đã thông báo rằng phiên bản Giáo dục của Microsoft 365 sẽ không còn cung cấp không gian lưu trữ 5TB cho mỗi tài khoản nữa, và sẽ giới hạn tổng không gian lưu trữ của tất cả các tài khoản của mỗi trường về 100TB từ năm 2024. Tài khoản @MS.CHU.EDU.TW của trường chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng từ quy định mới của Microsoft này và thực hiện các biện pháp tương ứng.

Hạn chế không gian lưu trữ:

Đối tượng sử dụng: Sinh viên và nhân viên học tại Trường Đại học Trung Hoa, sinh viên Học viện Khởi nghiệp, và các bạn có thẻ dịch vụ thư viện.

Sinh viên: Tài khoản sẽ tự động được tạo sau khi nhập học: Mã số học sinh@ms.chu.edu.tw

Nhân viên: Tài khoản sẽ tự động được tạo: Mã số nhân viên@ms.chu.edu.tw

Tất cả các dịch vụ phổ biến của Microsoft có thể được truy cập thông qua tài khoản @MS.CHU được tạo bởi trường, tích hợp tất cả các dịch vụ

Để đăng nhập vào dịch vụ Microsoft, vui lòng sử dụng tên tài khoản đầy đủ của bạn @ms.chu.edu.tw cùng với mật khẩu.

Dịch vụ phổ biến của Microsoft

Phần mềm họp trực tuyến Teams https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-teams/
Xử lý email Outlook https://office.live.com/start/Outlook.aspx?omkt=zh-TW 
Phần mềm văn phòng Microsoft 365 (bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneDrive...)
https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-365 

Outlook người dùng

Hướng dẫn sử dụng

Dung lượng tài khoản: Tính từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, không gian tài khoản sẽ được giảm theo các danh xưng như sau:

Tài khoản giáo viên toàn thời gian có 100GB không gian lưu trữ tích hợp (bao gồm tất cả các dịch vụ của Microsoft).

Tài khoản nhân viên toàn thời gian có 50GB không gian lưu trữ tích hợp (bao gồm tất cả các dịch vụ của Microsoft).

Tài khoản sinh viên có 50GB không gian lưu trữ tích hợp (bao gồm tất cả các dịch vụ của Microsoft).

Các tài khoản khác (giáo viên bán thời gian, sinh viên Học viện Sáng tạo, đồng hội viên thẻ Thư viện) có 15GB không gian lưu trữ tích hợp (bao gồm tất cả các dịch vụ của Microsoft).


Sau khi nghỉ việc hoặc rời khỏi trường học một tháng, tài khoản sẽ bị xóa và tất cả các tệp và thư đã lưu trữ sẽ bị xóa. Vui lòng sao lưu dữ liệu cá nhân khi rời khỏi trường.

Quên mật khẩu

Đăng nhập vào CHUMoodle https://elearn.chu.edu.tw/, sau đó chọn mục [Khôi phục mật khẩu Teams] ở trong menu bên trái. 


Hướng dẫn về Microsoft Teams

Trường đã hoàn tất cơ chế đồng bộ hóa giữa CHUMoodle và Teams. Tất cả các khóa học trong CHUMoodle đã được tự động đồng bộ hóa với Teams, tạo tự động các nhóm tương ứng với các khóa học và tự động thêm học sinh vào nhóm cho giảng viên. Xin vui lòng tận dụng cơ hội này. Ngay cả khi không có dịch bệnh, Teams vẫn có thể được sử dụng cho họp học tập sau đại học, cuộc họp của bộ môn, hoạt động câu lạc bộ, dự án, thảo luận, giao tiếp giữa giảng viên và nhân viên, tương tác trực tiếp trong các hoạt động trực tuyến và nhiều mục đích khác.

 

https://docs.chu.edu.tw/chumoodle/Teams-%E5%AE%89%E8%A3%9D%EF%BC%86%E5%89%8D%E7%BD%AE%E6%BA%96%E5%82%99/

https://elearn.chu.edu.tw/teams/teams_login.html

https://elearn.chu.edu.tw/teams/manual_qa.html 

Tài khoản Microsoft OneDrive của trường: Do tài khoản Microsoft có thể được chia thành tài khoản cá nhân (được đăng ký bởi cá nhân) và tài khoản tổ chức (được tạo bởi trường), nên cổng vào một số trang web có thể khác nhau. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, có thể bạn sẽ gặp thông báo lỗi "Không có tài khoản này" khi bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản được tạo bởi trường.

 

Để đăng nhập vào OneDrive của trường, vui lòng sử dụng liên kết sau: https://chuedu-my.sharepoint.com/ 

Hướng dẫn chuyển tiếp

Nếu bạn sử dụng dịch vụ Microsoft khác (ví dụ: Teams, OneDrive), đôi khi hệ thống sẽ gửi thông báo cho tài khoản Microsoft của bạn (ví dụ: yêu cầu quyền truy cập), nhưng bạn không thường xuyên sử dụng hòm thư này. Trong trường hợp này, chúng tôi rất khuyến nghị sử dụng tính năng "Chuyển tiếp" (Forward), cho phép bạn chuyển thư từ hòm thư tài khoản Microsoft của bạn đến hòm thư mà bạn thường xuyên sử dụng.

 

Trang quản lý hòm thư tài khoản Microsoft: https://outlook.office.com/mail/